Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Stirling n.
1. เมือง ซเทอ-ลิง ในสกอตแลนด์ มีคฤหาสน์ เรียกว่า Stirling Castle ซึ่งเป็นสนามรบใน ค.ศ. ๑๒๙๗

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน