Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Star Chamber
1. ศาลของอังกฤษในสมัยโบราณ พิจารณาคดีเกี่ยวกับกษัตริย์เป็นที่ยำเกรงของชาวอังกฤษทั่วไป

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน