Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Stamp Act
1. พระราชบัญญัติอากรแสตมป์
2. พระราชบัญญัติของอังกฤษแต่ก่อน เก็บภาษีหนังสือพิมพ์และกระดาษพิมพ์หนังสือ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน