Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Southeast Asia Treaty Organization
1. องค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเซียอาคเนย์ซึ่งตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาแห่งกรุงมะนิลาใน ค.ศ. ๑๙๕๔

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน