Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Solomon n.
1. ซอล-โอะมัน หรือสุลีมัน กษัตริย์แห่งอิสราเอลโบราณ กล่าวกันว่าเป็นผู้สุขุมคัมภีรภาพครั้งหนึ่งมีหญิงสองคนแย่งบุตรกัน พระเจ้าโซโลมอนรับสั่งให้ตัดเด็กออกเป็นสองท่อน ผู้หญิงซึ่งเป็นแม่ของเด็กไม่ยอม จึงทรงทราบความจริง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน