Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Satyagraha (ซัท-ยะกระฮะ) n.
1. ลัทธิยึดความซื่อสัตย์ซึ่ง Gandhi นำไปใช้ในการต่อสู้กับรัฐบาลอังกฤษ, สัตยคราหะ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน