Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Samaritan (ซะแม-ริแท็น) n. adj.
1. ภาษาหรือชาวประเทศ Samaria (ซะแม-เรียะ) ในสมัยโบราณในแคว้นเอเชียไมเนอร์ถือลัทธิศาสนาที่สอนให้มีการทำทาน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน