Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Sakai
1. = says พูด, พวก ซา-ไก ในแหลมมลายู จำพวกเงาะป่า พูดภาษาคล้ายเขมร

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน