Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Saint Gotthard
1. ช่อง เซนท กอท-เทิด ในภูเขาแอลป์, อุโมงค์รถไฟที่ผ่านไปทางนี้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน