Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Saint Cloud
1. ตำบล แซ็ง คลู ในปารีส เป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศส ในสมัยก่อน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน