Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Russian Revolution
1. การปฎิวัติในรุสเซีย ใน ค.ศ.๑๙๑๗ เป็นผลให้เกิดบอลเชวิคและคอมมิวนิสต์ขึ้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน