Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Roman Catholic
1. นิกายเดิมของศาสนาคริสต์ มีสันตะปาปาเป็นประมุขที่กรุงโรม, ผู้นับถือนิกายนี้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน