Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Robert (รอบ-เอิท) n.
1. รอบ-เอิท พีล รัฐบุรุษอังกฤษ ผู้ตั้งตำรวจขึ้น ๑๗๘๘-๑๘๕๐, ชื่อตัวชื่อหนึ่งของคนอังกฤษตำรวจ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน