Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Rajpoot
1. แขกราชบุตร สืบสายมาจากกษัตริย์โดยมากอาศัยอยู่ในแถบ Rajaputana (ราจพุทา-นะ) มักจะเป็นนายทหาร

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rคำศัพท์แนะนำหมวด R

กลับขึ้นด้านบน