Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Queen Ann style
1. แบบบ้านเรือนที่ปลูกกันในสมัยพระนางองค์นี้, แบบโต๊ะเก้าอี้ของสมัยนั้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Qคำศัพท์แนะนำหมวด Q

กลับขึ้นด้านบน