Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Quakerism (คเวค-เออะริส'ม) n.
1. ลัทธิของพวกนี้มีการแต่งตัวไม่หรูหรา พูดจาด้วยถ้อยคำสามัญ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Qคำศัพท์แนะนำหมวด Q

กลับขึ้นด้านบน