Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Punchinello (พันชิเนลโล-) n.
1. ตัวตลกของหุ่นกระบอกฝรั่ง เล่นคู่กับผู้หญิงชื่อ Judy
2. หนังสือพิมพ์ตลกที่ขึ้นชื่อลือนามของอังกฤษ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน