Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Proteus (พโร-ทยูซ) n.
1. สัตว์ประหลาดตนหนึ่ง ในนิยายกรีกโบราณแปลงตนได้หลายอย่าง
2. คนที่แปลงตัวได้หลายอย่าง
3. ผู้ที่มีใจไม่แน่นอน
4. สัตว์ชนิดหนึ่ง จำพวกปลาไหล
5. บัคเตรีชนิดหนึ่งอยู่ในเนื้อเน่า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน