Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Primrose League
1. สมาคมพริมโรสตั้งขึ้นเพื่อเป็นเครื่องรำลึกถึง Disraeli มีการฉลองวันตายของรัฐบุรุษนี้ทุกปี เรียกว่า Primrose Day

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน