Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Poppy Day
1. วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน คล้ายวันสงบสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง มีผู้หญิงขายดอกปอปปี้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน