Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Polonius n.
1. โพะโล-เนียซ ข้าราชสำนักแก่ในเรื่องละครของเช็กสเปียร์ชื่อ Hamlet เป็นคนชอบสอน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน