Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Polaroid (โพ-เลอะรอยด) n.
1. กล้องถ่ายรูปยี่ห้อหนึ่งทำภาพสำเร็จในเวลาสั้น ๆ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน