Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Pax Romana (แพ็คซโรเม-นะ)
1. สันติภาพซึ่งโรมหรืออังกฤษใช้อำนาจบังคับให้มี

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน