Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Pasteur, Louis n.
1. แพ็ซเทอ- นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสผู้คิดวิธีป้องกันโรคโดยการปลูกเชื้อโรคนั้น ๑๘๒๒-๑๘๙๕

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน