Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Paraguayan (แพรักเว-แย็น) n. adj.
1. ชาวปารากวัย, เกี่ยวกับปารากวัย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน