Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Pan (แพ็น) n.
1. แพ็น เทพเจ้า มีขาเป็นแพะ มีตัวเป็นคนชอบเล่นขลุ่ยซึ่งเรียกกันว่า the pipe of Pan, = panchromatic ฟิล์ม, ส่ายกล้องในการถ่ายภาพยนตร์ (ดู panorama ภาพกว้าง), แอ่ง, อ่าง, ถาด, กระทะก้นแบน
2. ร่อน ร่อนได้ (ทองคำ), ภาชนะร่อนแร่
3. ปรากฎว่าได้ผล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน