Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Othello n.
1. โอะเธล-โล พระเอกในละครของเช็กสเปียร์ (ชื่อเดียวกัน) หลงเชื่อว่าภรรยาของตนนอกใจ จึงฆ่าภรรยาเสีย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน