Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Orleans n.
1. เมือง ออ-เลียนส, ในฝรั่งเศสเป็นสนามรบที่ Joan of Arc ทำทัพฝรั่งเศสไปรบอังกฤษได้ชัยชนะใน ค.ศ. ๑๔๒๙ ฉะนั้น วีรสตรีผู้นี้จึงได้รับฉายาว่า Maid of Orleans
2. ราชวงศ์ ออ-เลียนส ของฝรั่งเศสมีได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์เดียวคือ Louise Philippe ต้นตระกูลนี้มีลูกโดยผิดกฎหมายคนหนึ่งขนาน นามว่า Bastard of Orleans (๑๔๐๓-๑๔๖๘) เป็นแม่ทัพลือชื่อ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน