Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Opium Convention
1. อนุสัญญาเรื่องฝิ่นที่ชาติต่าง ๆ ได้ทำกันที่กรุงเจนีวา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน