Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Olympiad (โอะลีม-เพียด) n.
1. ระยะเวลาสี่ปีระหว่างการแข่งขันกีฬานี้
2. การกีฬาโอลิมปิก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oคำศัพท์แนะนำหมวด O

กลับขึ้นด้านบน