Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Norwegian (นอวี-แจ็น) n. adj.
1. ภาษาชาวนอรเว, คนนอรเว, ของหรือเกี่ยวกับนอรเว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nคำศัพท์แนะนำหมวด N

กลับขึ้นด้านบน