Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Noah n.
1. โน-อะ ในคัมภีร์คริสต์ศาสนาซึ่งเป็นผู้สร้างเรือใหญ่บรรทุกครอบครัวและสิงห์สาราสัตว์เพื่อหนีน้ำท่วม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nคำศัพท์แนะนำหมวด N

กลับขึ้นด้านบน