Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Niobe n.
1. ไน-โอะบิ นางเทพธิดาในนิยายกรีกซึ่งร้องไห้โศกเศร้าถึงบุตรไม่ว่างเว้น, ผู้หญิงเจ้าทุกข์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nคำศัพท์แนะนำหมวด N

กลับขึ้นด้านบน