Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Nimrod n.
1. นีม-ร็อด ในคัมภีร์คริสต์ศาสนาซึ่งกล่าวว่าเป็นนักล่าสัตว์, นักล่าสัตว์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nคำศัพท์แนะนำหมวด N

กลับขึ้นด้านบน