Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Negroid (นี-กรอยด) adj.
1. มีลักษณะคล้ายนิโกร, เชื้อนิโกรอย่างคนที่อาศํยอยู่ในมลายู ฟิลิปปินส์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nคำศัพท์แนะนำหมวด N

กลับขึ้นด้านบน