Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Napoleon (นะโพ-เลียน) n.
1. นะโปเลียน หมายถึง Napoleon I (1769-1821) จักรพรรดิฝรั่งเศส, เหรียญทองคำราคา 20 ฟรังก์
2. คนใหญ่คนโต
3. Napoleon II โอรสของนะโปเลียน (1811-1832) ไม่ได้ขึ้นครองราชสมบัติ ส่วนหลานลุง คือ Napoleon III (1808-1873) หรือ Louis Napoleon (ลุอี-นะโพ-เลียน) ได้ขึ้นครองราชสมบัติ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nคำศัพท์แนะนำหมวด N

กลับขึ้นด้านบน