Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Morse (มอซ)
1. รหัสซึ่งชาวอเมริกันผู้หนึ่งชื่อ Morse (มอซ) (๑๗๙๑-๑๘๓๒) เป็นผู้คิดขึ้น ใช้ในการโทรเลข

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน