Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Monte Carlo n.
1. เมือง มอน-ทิ คา-โล ในรัฐ Monaco เป็นจุดชนะของการแข่งรถยนต์ เรียกว่า Monte Carlo Rally

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน