Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Moltke n.
1. จอมพล โมลท-เคะ ผู้นำทัพเยอรมันเมื่อครั้งสงครามฝรั่งเศส-เยอรมนี ๑๘๐๐-๑๘๙๑ หลานของท่านผู้นี้ชื่อเดียวกันได้เป็นนายพลนำทัพในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ๑๘๔๘-๑๙๑๖

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน