Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Methodism (เมธ-อะดิส'ม) n.
1. นิกายหนึ่งในคริสต์ศาสนาเป็นฝ่ายโปรเตสแตนต์ แต่ไม่รวมอยู่ในศาสนา ทางราชการของอังกฤษ มักเรียกว่า Wesleyan Methodism หรือ Wesleyanism พวกที่นับถือนิกายนี้ เรียกว่า Methodist (เมธ-อะดิซท)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน