Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Mercury (เมอ-คิวริ) n.
1. เทพเจ้าองค์หนึ่งของโรมันเป็นคนเก็บสาสน์ของพระเจ้า, ปรอท
2. คนเดินข่าวสมัยนี้ใช้เป็นชื่อหนังสือพิมพ์, เครื่องวัดความร้อน หรือความกดของอากาศ
3. ดาวพุธ, ความคล่องแคล่วอย่างปรอท, คล่องแคล่ว, เปลี่ยนง่าย, ไวเหมือนปรอท

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน