Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


May it please Your Majesty
1. ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าฯ, ขอเดชะ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าฯ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน