Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Massacre of St. Bartholomew
1. การฆ่าพวกฮิวเก็นโน ซึ่งถือลัทธิโปรเตสแตนด์ในฝรั่งเศส ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ค.ศ. ๑๕๗๒

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน