Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Marx, Karl n.
1. คาล มาคซ ชาวเยอรมันผู้แต่งหนังสือเรื่อง Das Kapital อันเป็นต้นตำรับลัทธิคอมมิวนิสต์สมัยปัจจุบัน ๑๘๑๘-๑๘๘๓

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน