Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Maori n. adj.
1. มา-โอะริ ชาวพื้นเมืองของเกาะนิวซีแลนด์, ภาษาของคนจำพวกนี้, เกี่ยวกับคนจำพวกนี้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน