Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Malaysian (มะเล-แฌ็น) n. adj.
1. ชาวมาเลเซีย, เกี่ยวกับมาเลเซีย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน