Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


MacArthur n.
1. นายพล แมะคา-เธอะ แม่ทัพสหรัฐฯ ภาคแปซิฟิกได้รับความยกย่องว่าเป็นแม่ทัพใหญ่ยิ่งที่สุดของพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่สอง ๑๘๘๐-๑๙๖๔

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน