Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Lucullus n.
1. ลิวคัล-ลัซ ชาวโรมันที่มั่งมีคนหนึ่งขึ้นชื่อในการเลือกเฟ้นของกิน เกิดประมาณ ๕๗ ปี ก่อน คริสต์กาล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน