Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Lombard (ลอม-เบิด) n.
1. ชาวแคว้น Lombardy (ลอม-เบอะดิ) ทางภาคเหนือของอิตาลี

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน