Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Locke, John n.
1. จอน ล็อค (๑๖๓๒-๑๗๐๔) ชาวอังกฤษผู้ตั้งลัทธิ Lockeanism (ลอค-เคียะนิส'ม) ซึ่งกล่าวว่าสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินนั้น แท้จริงหามีในธรรมชาติไม่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lคำศัพท์แนะนำหมวด L

กลับขึ้นด้านบน